Virtuaalse tööpõhise õppe koolitus

Course design

vWBL koolituse eesmärk on toetada kutseõpetajate ja-koolitajate täiendõpet virtuaalses tööpõhises õppes, hõlmates kõiki virtuaalse tööpõhise õppe raamistiku aspekte: 

 • olemasolevate digioskuste kasutamine, et omandada pädevusi uute võimaluste kohta virtuaalses tööpõhises õppes, 
 • õpetajate koostöös õppeülesannete ettevalmistamisel, õpetajate koostöö hindamisel, 
 • digitaalsete võimaluste kasutamine õppijate kiireks tagasisideks, 
 • veebipõhise teabe, foorumite ja sotsiaalmeedia  kasutamine õpetajate koostööks, 
 • õpetajate olemasolevate oskuste täiendamine digitaalse meedia juhtimisel ja loomisel, 
 • digioskuste parendamine koolituse, koostöö ja vastastikuse õppimise kaudu, 
 • distantsõppes kasutatavate õppetegevuste eesmärgid ja plaanid, mis on selged ja ülekantavad õppijatele, 
 • kujundav hindamine õppijate personaalse õppimise toetamiseks, 
 • virtuaalses tööpõhises õppes kogenud õpetajad kui eestvedajad kolleegide professionaalses arengus, 
 • erinevad õppe- ja hindamisülesanded, 
 • individuaalseks konsulteerimiseks kasutatavad digitaalsed lahendused