Virtuaalse tööpõhise õppe koolitus kutseõpetajatele ja -koolitajatele

The course Virtual WBL for VET teachers

Kursus "Virtuaalse tööpõhise õppe koolitus kutseõpetajatele ja -koolitajatele" on avatud ja kättesaadav inglise, portugali, eesti, itaalia, bulgaaria kreeka ja poola keeles.

Juhend kutseõpetajatele ja -koolitajatele

vWBL Handbook

Juhend kutseõpetajatele ja -koolitajatele „Virtuaalse tööpõhise õppe (vWBL) kursuse“ kaudu omandatud pädevuste parima kasutamise kohta.

vWBL raamistik

vWBL framework
Portugali, Eesti, Itaalia, Bulgaaria, Küprose ja Poola kutseõpetajate ja ekspertidega peetud laiendatud konsultatsioonide tulemuste põhjal on projekti metoodika määratlemiseks loodud vWBL virtuaalse tööpõhise õppe raamistik.

Virtuaalse tööpõhise õppe juhend kutseõpetajatele ja -koolitajatele

vWBL Guide
Virtuaalse tööpõhise õppe juhend kutseõpetajatele ja - koolitajatele tutvustab virtuaalse tööpõhise õppe seisukohti, standardeid ja soovitusi, mis põhinevad euroopa projektiriikide Portugali, Eesti, Itaalia, Bulgaaria, Küprose ja Poola kogenud kutseõpetajate- ja koolitajate uuringul, mis viidi läbi projekti alguses.

vWBL juhend on saadaval inglise, portugali, eesti, itaalia, kreeka, bulgaaria ja poola keeles.

vWBL Uudised

Avaandmed vWBL-ist

vWBL Open Data

Projekti lõpus teeb vWBL-i projektimeeskond avalike andmetena kättesaadavaks 2021. aastal läbi viidud uuringute tulemused ja kogutud parimad praktikad. Samal eesmärgil jagatakse avalikult ka kogutud parimaid praktikaid. Need tulemused on kättesaadavad avaandmetena, mida teadusringkonnad ja sidusrühmad saaksid vabalt kasutada.

Rahvusvaheline Lõppkonverents

vWBL final conference

28.11.2022 koordinaatori EPRALIMA poolt Arcos de Valdevezis (Portugal) asuva kooli auditooriumi ruumis korraldatud viimane rahvusvaheline konverents andis võimaluse tutvustada kõiki lõpetatud ja kinnitatud projekti tulemusi laiale sidusrühmade ringile. Üritus andis meile ka võimaluse koguda kõigi osalejate hinnanguid ja ettepanekuid vWBL-i tulemuste edasiseks kasutamiseks.

Teavitustegevus

vWBL promotion

vWBL-i on laialdaselt levitatud erinevate kanalite ja meedia kaudu. Traditsioonilist ja digitaalset meediat on kasutatud sidusrühmade ja spetsialistide teavitamiseks kõigis projektiriikides, saavutades täielikult 11.000 inimeste kogupubliku, kelleni projekt selle rakendusperioodil jõudis

vWBL tulemuste piloteerimine

Piloting

Koostöös kuuest partnerist koosneva meeskonnaga on vWBL projekt edukalt läbi viinud pilootkoolituse kutseõpetajatele ja -koolitajatele Portugalis, Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel ja Poolas.

Tulemuste hindamine

/en/news/evaluation-results

Projekti tulemusi on hinnanud kutsehariduse ja -koolituse õpetajad ja eksperdid ning kutseõppurid projektiriikides Portugalis, Eestis, Itaalias, Bulgaarias, Küprosel ja Poolas. Vastajad andsid väga positiivset tagasisidet, eriti kavandatud koolituste edaspidise kasutamise kohta.

vWBL bränding

WBL logo on kujundatud täpne ja keeruline artefaktina, kus väike objekt "v" sobib ideaalselt disaini "WBL" teise elementi, alusena keerukama ja terviklikuma artefakti kontekstile.
vWBL visuaalne identiteet
vWBL logo formaadid

Use our logo