Virtuaalse tööpõhise õppe juhend kutseõpetajatele ja -koolitajatele

vWBL Guide

Virtuaalse tööpõhise õppe juhend kutseõpetajatele ja - koolitajatele sisaldab seisukohti, standardeid ja kriteeriume, määratledes sellised aspektid, mis toetavad kutsehariduse ja -koolituse õpetajaid ja koolitajaid virtuaalse tööpõhise õppe kavandamisel ja kavandatud koolituse rakendamisel, näiteks: vWBL kavandamine, eesmärkide, sisu, õppestrateegiate ja hindamissüsteemi määratlemine, õppesisu loomine praktilise õppe simuleerimiseks, planeerimis- ja juhtimisülesannete loomine, arvestades õppematerjalide kättesaadavust ja kasutatavust ning mõistes ja kohandades motiveerivaid strateegiaid kutseõppijatele virtuaalses tööpõhises õppes.
Iga õpetajate juhendis esitatud seisukoht, standard ja soovitus põhineb projekti alguses läbi viidud konsultatsioonidel Euroopa projektiriikide Portugali, Eesti, Itaalia, Bulgaaria, Küprose ja Poola kogenud kutsehariduse ja -koolituse spetsialistidega. 

vWBL juhend on saadaval inglise, portugali, eesti, itaalia, kreeka, bulgaaria ja poola keeles.