Наръчник за учители/обучители

Наръчник за учители/обучители


Наръчник за учители/обучители в ПОО за използване на компетенциите, придобити по време на „Виртуален курс за учители в ПОО“.

Този наръчник е насочен към учителите в сферата ПОО, с цел подобряване на дигиталните умения и тяхното приложение за целите на „Виртуален курс за учители в ПОО“.