Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές VET

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές VET


Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές VET σχετικά με την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του “Virtual WBL Course for VET teachers”.

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς VET για να υποστηρίξουν καλύτερα και να κατανοήσουν πώς οι ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου που επιτυγχάνονται μέσω του “Virtual WBL Course for VET teachers” θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε virtual WBL και προσομοιώσεις εμπειριών που βασίζονται στην εργασία.