Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL

vWBL Guide

Przewodnik dla nauczycieli po zdalnym uczeniu się w miejscu pracy vWBL przedstawia wyniki ankiety i kryteria definiujące aspekty, które mają na celu wspieranie nauczycieli / trenerów VET w projektowaniu wirtualnego środowiska nauczania w kształceniu zawodowym w tym, między innymi: planowanie aspektów logistycznych zdalnego uczenia się w miejscu pracy, definiowanie celów, treści, strategii uczenia się i systemu oceniania, tworzenie treści edukacyjnych, które będą częścią symulacji rzeczywistych doświadczeń, planowanie i zarządzanie zadaniami i ewaluacją, uwzględnienie dostępności i użyteczności systemu zarządzania nauczaniem, zrozumienie i przyjęcie strategii motywacyjnych w celu zachęcenia uczniów VET do zaangażowania w zdalne uczenie się w miejscu pracy. 

Wszystkie założenia, standardy i zalecenia przedstawione w tym Przewodniku są oparte o wyniki przeprowadzonego badania ankietowego i konsultacje z doświadczonymi ekspertami kształcenia zawodowego w krajach partnerskich: Portugalii, Estonii, Włoszech, Bułgarii, Cyprze oraz Polsce. 
 
 Przewodnik jest dostępny w języku angielskim, portugalskim, estońskim, włoskim, greckim i polskim.